Velkommen til Dancing Boots

                                                                                                                                                                                   Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dancing Boots

Søndag den 15. april 2018 kl. 11.00 i

 Bankagerhallens Cafeteria (bag ved skolen)

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller

3. Bestyrelsens beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg til bestyrelsen samt to suppleanter:

 

Formand: Tanja Holt Møller – ikke på valg

Næstformand: Kristian Vagner –  modtager ikke genvalg

Kasserer: Gitte Skyt Pedersen – modtager genvalg

Sekretær: Ilse Petersen – ikke på valg

Bestyrelsesmedlem: Annette Naldahl – modtager genvalg

Suppleanter: Lis Jessen og Annika Bærentsen – begge modtager genvalg

       

 8. Valg af revisor:

8a. Valg af revisorsuppleant:

9. Eventuelt

 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingen, dvs senest 1. april 2018

 Vedtægter kan printes fra klubbens hjemmeside.

 Der vil blive lidt at spise og drikke, så defor er tilmelding nødvendig. Tilmelding senest den 11. april kan ske på tilmeldingsliste på danseaftner eller på mail til Ilse på nedenstående mailadresse.

 Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Tanja Holt Møller         

Ilse Petersen                  Ilsepetersen24@gmail.com

 

Vi danser på Bankagerskolen, Horsens – Indgang Børnehaven Humlebien

Linedance hold sæson 2017 / 2018

Tirsdag kl. 18.00-19.30 Begynder + (hold start 2016)

Tirsdag kl. 19.45-21.15 Catalan

 Onsdag kl. 18.00-19.30  fortsættere 3. års dansere -> (Holdstart 2014)

 Onsdag kl. 19.45-21.15 Øvede (5. års dansere ->)

Kom og prøv – de 2 første gange er gratis – Første danseaften er tirsdag den 5. september 2017.

Vi danser hovedsageligt til countrymusik på alle holdene.

Facebook: Dancing Boots – Horsens